Search

دانلود رایگان قالب وردپرس دانلود رایگان افزونه وردپرس

هر هفته تعدادی قالب وردپرس و افزونه وردپرس برای دانلود رایگان در این صفحه قرار داده میشوند. این محصولات ممکن است تا همیشه در این صفحه بمانند. منظورم از ماندن این است که نسخه ای که به عنوان نسخه رایگان در این صفحه منتشر میشود ممکن است به نسخه جدیدتر به روزرسانی نشود و ممکن است جزء محصولات پرطرفداری باشد که به روزرسانی جدید برای آن در این صفحه قرار داده شود.

اگر شما هر کدام از محصولات را بخرید شامل به روزرسانی همیشگی خواهد بود. یا اگر اشتراک ماهانه و سالانه بخرید میتوانید به مدت اشتراک خریداری شده از دانلود همه محصولات برخوردار شوید.

محصولاتی که در این صفحه قرار داده میشوند فقط برای آشنایی شما با محصولات فروشگاه وردپرس آفتاب است.

www.aftabit.ir

هر ماه یک محصول رایگان در فروشگاه قرار می گیرد. محصولات صفحه قالب وردپرس رایگان و افزونه وردپرس رایگان شامل به روزرسانی نیستند. برای برخورداری از به روزرسانی قالبهای حرفه ای و افزونه های تجاری وردپرسی که به صورت رایگان در این صفحه قرار میگیرند بایستی آن ها را از فروشگاه وردپرس آفتاب تهیه نمایید.

پس از تهیه میتوانید در به روزرسانیهای بعدی، نسخه های جدید را دانلود نمایید.